Temel Elektronik
Ana Sayfa Yap  Favorilerine Ekle  E-Mail Gönder  Bu Sayfayı Yazdır

Elektronik Lojik Kapılar

Lojik kapılar dijital elektronik devrelerin temelini oluştururlar. Entegre (IC) olarak imal edilen kapılar, transistörler, diyotlar ve diğer solid maddelerden yapılırlar.

Temel kapı devreleri;

VE (AND)
VEYA (OR)
DEĞİL (INVERTER)
VEDEĞİL (NAND)
VEYADEĞİL (NOR)
ÖZEL VEYA (EXCLUSİZE-OR)
GEÇİŞ (TRANSMISSION) kapılarından ibarettir.

Şekil 1.1 - ASA Normuna göre elektronik lojik kapıların sembolleri
ASA: American Standart Association.

a) VE kapısı
A
B
C
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
C = A.B
b) VEYA kapısı
A
B
C
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
C = A+B
c) VEDEĞİL kapısı
A
B
C
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
C =
d) VEYADEĞİL kapısı
A
B
C
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
C =
e) DEĞİL kapısı
A
B
0
0
0
1
B =
f) ÖZEL VEYA kapısı
A
B
C
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
C = AB = A.+.B
g) GEÇİŞ kapısı
A
B
C
0
1
1
1
0
0
   
Şekil 1.2 - Lojik kapıların doğruluk tabloları

Lojik Diyagramların Tasarımı

D = ..C+A.+.B.

D = .(C+)+.C

Lojik Basitleştirme ve Devreler Üzerinde Uygulanması

Bu işlemler gerçekleştirilirken ne kadar az lojik eleman kullanılırsa, elde edilen devre o derece basit olur. Böylece bir çok işlemleri içeren dijital bir cihaz, daha basit ve ucuz imal edilmiş olur. Bunu gerçekleştirmek için Tablo 1.4 den faydalanmak gereklidir.

D = A..C+.B.C+B.+A.B.C

Şimdi de aynı işlemi tablo 1.4 deki verileri kullanarak basitleştirelim.

D = AC+BC+B+ABC ----------------- +ABC ilave edilir, denklemin değeri değişmez.
D = (A+)(BC)+(+B)(AC)+B
D = BC+AC+B = AC+B(C+)
D = B+AC bulunmuş olur.