Yarı İletkenler

Yarı İletkenler

Elektrik akımının bir değere kadar akmasına izin vermeyen bu değerden sonra sonsuz küçük direnç gösteren maddelerdir.
Yarı iletkenler periyodik cetvelde 3. ve 5. gruba girerler. Bu demektir ki son yörüngelerinde elektron alıcılığı veya vericiliği iletkenden fazla yalıtkandan daha azdır.

İletkenler: Pt, Ni, Au, Cu, Al, Fe………..
Yalıtkan: Ebonit, Cam, Tahta, Su……….
Yarı iletkenler: S, Ge, Br, Al, In(indiyum)……..

Yarı iletkenleri beş ana başlıkta inceleyeceğiz:

  1. İletken, Yalıtkan ve Yarı İletkenler
  2. Enerji Seviyeleri ve Bant Yapıları
  3. Saf Germanyumun ve Silikonun Kristal Yapısı, Kovalan Bağları
  4. Saf Olmayan (Katkı Maddeli) Germanyum ve Silikonun Kristal Yapısı
  5. N ve P Tipi Yarı İletkende Elektron ve Pozitif Elektrik Yüklerinin (Oyuk) Hareketi

Kısmen Dolu bant ile iletkenlik şeridi çakışmışsa iletken olurlar.
DB ile BŞ birbirine yaklaştığı zaman iletken hale gelir.

Eğer yarı iletkenlere belirli bir gerilim uygulanırsa YAE yok edilir ve bağlama şeridi ile iletkenlik bandı bitişir ve iletkenleşir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İsim *
E-posta *
İnternet sitesi