Site Haritası

Ana Sayfa

Temel Elektronik

Pasif Devre Elemanları
Dirençler
Sabit Dirençler
Karbon Dirençler

Telli Dirençler
Film Dirençler
Ayarlı Dirençler

Reostalar
Potansiyometreler
Karbon Potansiyometreler
Telli Potansiyometreler
Vidalı Potansiyometreler
Değişken Dirençler

Termistör (Terminstans)
Fotorezistan
Kondansatörler
Sabit Kondansatörler
Kağıtlı Kondansatör
Plastik Film Kondansatör
Mikalı Kondansatör
Seramik Kondansatör
Elektrolitik Kondansatör
Ayarlı Kondansatörler
Değişken Kapasiteli Diyot (Varaktör)
Bobinler

Renk Kodları

Yarı İletkenler
İletken, Yalıtkan ve Yarı İletkenler
Enerji Seviyeleri ve Bant Yapıları
Saf Germanyumun ve Silikonun Kristal Yapısı, Kovalan Bağları
Saf Olmayan (Katkı Maddeli) Germanyum ve Silikonun Kristal Yapısı
N ve P Tipi Yarı İletkende Elektron ve Pozitif Elektrik Yüklerinin (Oyuk) Hareketi

Diyotlar
Lamba Diyotlar
Metal Diyotlar
Yarıiletken Diyotlar
Yarıiletken Diyotların Temel Yapısı
Diyot Çeşitleri
Kristal Diyot ve Karakteristiği
Zener Diyot ve Karakteristiği
Tünel Diyot ve Karakteristiği
Işık Yayan Diyot (Led)
Foto Diyot
Ayarlanabilir Kapasiteli Diyot
Diğer Diyotlar

Transistörler
NPN ve PNP Tipi Transistörler
Yükseltme İşleminin Gerçekleştirilmesi
Transistörün Dört Bölge Karakteristiği
Transistörlerin Anahtarlama Elemanı Olarak Çalıştırılması
Yükselteç Olarak Çalıştırılması
Çalışma Kararlılığını Etkileyen Faktörler
Çalışma Noktasının Stabilize Edilmesi
Transistörlerin Katalog Bilgileri

Güçkaynakları
Transformatörler
Çift Sargılı Transformatörün Yapısı
Oto Transformatörün Yapısı
Transformatör Hesabı
Nüve Kesiti Hesabı
Sarım Sayısı Hesabı
Tel ve Sargı Kesitinin Hesabı
Doğrultma ve Filtre Devreleri
Yarımdalga Doğrultma Devresi
Tamdalga Doğrultma Devresi
İki Diyotlu Tamdalga Doğrultma
Köprü Tipi Tamdalga Doğrultma
Filtre Devreleri
Kondansatörlü Filtre Devreleri
Şok Bobinli Filtre Devreleri
Pi Tipi Filtre Devreleri
İki Şok ve İki Kondansatörlü Filtre
Regüle Devreleri
Seri Regülatör
Paralel Regülatör
Entegre Gerilim Regülatörleri
Gerilim Çoklayıcılar
Gerilim İkileyiciler
Gerilim Üçleyiciler
Gerilim Dörtleyiciler
Gerilim n ‘leyiciler

Transistörlü Yükselteçler
Polarma Metodları
Sabit Polarma
Kollektör Beyz Polarması
Birleşik Polarma
Temel Yükselteçler
Emiteri Ortak Yükselteç
EOB Statik Giriş Direnci
EOB Statik Çıkış Direnci
EOB Statik Akım Kazancı
EOB Statik Gerilim Kazancı
EOB Statik Güç Kazancı
EOB AC Yük Doğrusu
EOB DC Yük Doğrusu
EOB Çalışma Noktası
EOB Dinamik Karakteristikleri
EOB Dinamik Giriş ve Çıkış Dirençleri. Akım, Gerilim ve Güç Kazançları
Beyzi Ortak Yükselteç
BOB Statik Giriş Direnci
BOB Statik Çıkış Direnci
BOB Statik Akım Kazancı
BOB Statik Gerilim Kazancı
BOB Statik Güç Kazancı
BOB Dinamik Karakteristikleri
BOB Dinamik Akım, Gerilim ve Güç Kazançları
Kollektörü Ortak Yükselteç
KOB Statik Karakteristikleri
KOB Dinamik Karakteristikleri
Transistörün Üç Temel Yükselteç Halindeki Dört Bölge Karakteristik Eğrileri
Yükselteçlerde Çalışma Sınıfları
A Sınıfı Gerilim Yükselteci
Devre Elemanlarının Hesaplanması
Faz Tersleyiciler
Güç Yükselteç Tipleri
A Sınıfı Güç Yükselteçleri
B Sınıfı Güç Yükselteçleri
AB Sınıfı Güç Yükselteçleri
Simetrik Yükselteçler
C Sınıfı Güç Yükselteçleri
Darlington Bağlantılı Yükselteç
Yükselteçlerde Kontrol Devreleri
Volum Kontrolü
Ton Kontrolü
Balans Kontrolü
Hi-Fi Stereo Yükselteçler
Transistörün Doyma Halinde Anahtarlama Elemanı Olarak Çalıştırılması

Mikrofonlar
Dinamik Mikrofonlar
Şeritli Mikrofonlar
Kapasitif Mikrofonlar
Karbon Mikrofonlar
Kristal Mikrofonlar
Elektret Mikrofonlar
Telsiz Mikrofonlar
Frekans Karakteristiği ve Empedansı

Hoparlörler
Dinamik Hoparlörler
Hoparlörlerin Frekans Karakteristiği
Hoparlörlerin Empedans Karakteristiği
Hoparlörlerin Akustik Radyasyonu
Hoparlörlerin Güç Karakteristiği
Hoparlörlerin Distorsiyonu
Kulaklıklar
Hoparlörlerin Seri ve Paralel Bağlanması ve Empedans Uygunlaştırma

Fototransistör ve Fotodiyotlar

Led
Led Kılıfları
Led ‘lerin Elektriksel Özellikleri
Led ‘lerin AC Çalışmaları
Led ‘lerin Ömürleri

Fet
JFET ‘in Karakteristiği
JFET ‘in Transfer Karakteristiği
Fetlerin Parametreleri
JFET ‘in Polarmalandırılması

Mosfet
MOSFET ‘in Çalışması
MOSFET ‘in Karakteristiği
MOSFET ‘in Parametreleri
MOSFET ‘in Polarmalandırılması

Diferansiyel (Fark) Yükselteci
Tek Girişli Fark Yükselteci
İki Girişli Fark Yükselteci
Sabit Akım Kaynaklı Fark Yükselteci

OP-AMP
OP-AMP ‘ların Beslenmesi
OP-AMP ‘ların Kullanıldığı Yerler
Tersleyen Yükselteç Olarak Kullanılması
Terslemeyen Yükselteç Olarak Kullanılması
Gerilim İzleyici Olarak Kullanılması
Toplar Yükselteç Olarak Kullanılması
Fark Yükselteci Olarak Kullanılması
Karşılaştırıcı Olarak Kullanılması
İntegral Alan Devre Olarak Kullanılması
Türev Alan Devre Olarak Kullanılması
Doğrultmaç Olarak Kullanılması
Yarım Dalga Doğrultmaç Olarak Kullanılması
Tam Dalga Doğrultmaç Olarak Kullanılması
Logaritmik Yükselteç Olarak Kullanılması
Gerilim Regülatörü Olarak Kullanılması
Gerilim Kontrollü Osilatör Olarak Kullanılması
Enstrumantasyon Amplifikatörleri
Yüksek Giriş Empedanslı Versiyonu
Yüksek Giriş Voltajlı Versiyonu
Yüksek Ortak Mod Tepki Oranlı Versiyonu

Pals Devreleri
Diferansiyel Devreleri
İntegral Devreleri
Kilitleme Devreleri
Kırpıcı Devreler
Miller Devreleri
Boot Strobe Devreleri
Schmitt Trigger Devreleri
OP-AMP ‘lı Schmitt Trigger Devreleri

RC Osilatörler
Transistörlü Faz Kaymalı RC Osilatör
OP-AMP ‘lı Faz Kaymalı RC Osilatör
OP-AMP ‘lı Wien Köprü Osilatörü

LC Osilatörler
Colpits Osilatörler
Transistörlü Colpits Osilatör
Fet ‘li Colpits Osilatör
OP-AMP ‘lı Colpits Osilatör
Hartley Osilatörler
Kollektörü Akortlu Osilatörler
Tikler Osilatörler

Kristal Osilatörler
Kristal Osilatör Devreleri

Multivibratörler
Monastable (Tek Kararlı) Multivibratör
Bistable (Çift Kararlı) Multivibratör
Astable (Kararsız) Multivibratör
OP-AMP ‘lı Monostable Multivibratör
OP-AMP ‘lı Bistable Multivibratör
OP-AMP ‘lı Astable Multivibratör

Modülasyon
Genlik Modülasyonu
Kenar Band Frekansları ve Band Genişliği
Modülasyon Zarfı ve Modülasyon Faktörü
Modülasyon Yüzdesi ve Buna Göre Genlik Modülasyonlarının Sınıflandırılması
Kenar Band Voltajı ve Güç
Devre Çeşitleri
Kollektör Modülasyonu
Base Modülasyonu
Emiter Modülasyonu
Fet ‘li Analog Çarpıcı Modülatör
Frekans Modülasyonu
Prensibi ve Modülasyon Yüzdesi
Modülasyon İndeksi ve Band Genişliği
Devre Çeşitleri
Kapasitif Mikrofonlu F-M Modülatörü
Varikap Diyodlu F-M Modülatörü
Reaktans Modülatörü
Faz ve Pals Modülasyonu
Faz Modülasyonu
Devre Çeşitleri
Pals (Darbe) Modülasyonu
Devre Çeşitleri

Silikon Anahtarlar

Thyristör
Thyristörün Transistör Eşdeğeri
Çalışması ve Doğru Akımda İletimi
DC de İletime Geçmesi ve Yalıtımı
Sağlamlık Kontrolü
Alternatif Akımda Çalışması
Thyristörlü Faz Kontrol Devresi
Thyristör Uygulama Devreleri
Thyristörün Şalter Olarak Kullanımı
Thyristörlerle Motor Dönüş Yönünü Değiştirme
Thyristörlerle Motor Devir Sayısı Değiştirme
Thyristörlü Universal Motor Hız Kontrol Devresi
Thyristörlü Işık Kontrol Devresi
UJT ve Thyristörlü Yük Kontrol Devresi
Thyristörlü Redresör Devreleri
Bazı Thyristörler ve Özellikleri

Dijital Elektronik
Sayı Sistemleri
Kodlar
Boolean Matematiğinin Esasları
Lojik Kapılar
Kodlayıcılar, Çözücüler ve Çeviriciler
Multivibratörler
Sayıcılar ve Kaydediciler
Karşılaştırıcılar ve Aritmetik Üniteler
Operasyonel Amplifikatörler

Elektronik Malzeme Kılıfları
SMD (Yüzey Montajlı Malzeme)
SMD Kod Okuma
SMD Kılıf Çeşitleri
SMD Kodları
Dip Malzeme (Through Hole – TH)
Dip Malzeme Kod Okuma
Dip Malzeme Kılıf Çeşitleri

 Makineler

Elektronik Devreler

Yazılım
Bios
F-disk
Registry
Windows Kurulumu

Takım Çantası

Linkler

Site Haritası

e-mail: silisyum@silisyum.net

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İsim *
E-posta *
İnternet sitesi