Silikon Anahtarlar

Silikon Anahtarlar

Tek Yönlü Silikon Anahtar (SUS)

Tek yönlü silikon anahtarlara SUS (silicon unileteral switch) denir. SUS triyak thyristör gibi devre elemanlarının tetiklenmesinde kullanılır.

sekil1.1
Şekil 1.1 – a. Sembolü b. Transistör eşdeğeri

SUS ‘un anoduna (+), katot ve gate uçlarına (-) gerilim uygulandığıda veya gate ucuna gerilim uygulanmadığında çalışır. Diyod gibi tek yönlü akım geçiren bir elemandır. Anot – katot arasına uygulanan gerilim zener kırılma gerilimin altında olduğunda T1ve T2 transistörleri yalıtımdadır, anotdan katota doğru akım geçişi olmaz.

Anot – katot uçları arasına uygulanan gerilim 8,2 volta ulaştığında zener kırılma gerilimi aşıldığından zener ve dolayısı ile T2 transistörü iletime geçer.

T2 ‘nin emiter – kollektör akımı R1direnci üzerinde bir gerilim düşümü oluşturur. Bu gerilim T1 ‘in beyzine uygulandığından T1 iletime geçer. Böylece anot-katot arasına maksimum akım akarak SUS iletime geçmiş olur.

sekil1.2
Şekil 1.2 – SUS ‘un karakteristik eğrisi

Şekil 1.2 ‘de karakteristik eğride görüldüğü gibi SUS “Vs” değerinde iletime geçmektedir. Gate ucu kullanılmadan iletim gerilimi Vs = VZ + VD , 7,5+0,7 = 8,2V civarındadır. İletime geçen SUS VH = 0,7V değerine kadar üzerinden “IH” tutma akımı geçer ve iletimde kalır. SUS ‘u yalıtıma geçirmek için akım değeri “IH” tutma akımının altına düşülür veya anot – katot arasına ters yönde VR gerilimini aşmamak şartıyla (VR = 30V) gerilim uygulanır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İsim *
E-posta *
İnternet sitesi