Diyotlar

DİYOTLAR

πλαστικη αυτιων Diyotların Gruplandırılması xtrasize rezultate :

Diyotlar başlıca üç ana gruba ayrılır:

  1. Lamba Diyotlar
  2. Metal Diyotlar
  3. Yarı İletken Diyotlar

* Yarı İletken Diyotların Temel Yapısı

* Diğer Diyotlar

Diyot Çeşitleri

  • Kristal Diyot
  • Zener Diyot
  • Tünel Diyot
  • Işık Yayan Diyot (Led)
  • Foto Diyot
  • Ayarlanabilir Kapasiteli Diyot (Varaktör – Varikap)

Diğer Diyotlar

1. Mikrodalga Diyotları
2. Gunn Diyotları
3. Impatt (Avalanş) Diyot
4. Baritt (Schottky) Diyot
5. Ani Toparlanmalı Diyot
6. Pin Diyot
7. Büyük Güçlü Diyotlar

Diyodun Temel Yapısı

Diyot Nedir?

Diyotlar, yalnızca bir yönde akım geçiren devre elemanıdır.Diğer bir deyimle, bir yöndeki dirençleri ihmal edilebilecek kadar küçük, öbür yöndeki dirençleri ise çok büyük olan elemanlardır. Direncin küçük olduğu yöne “doğru yön” ,büyük olduğu yöne “ters yön” denir. Diyot sembolü, aşağıda görüldüğü gibi, akım geçiş yönünü gösteren bir ok şeklindedir.

Diyot Sembolü:

Ayrıca, diyodun uçları pozitif (+) ve negatif (-) işaretleri ile de belirlenir.

“+” ucu anot, “-” uca katot denir.

Diyodun anaduna, gerilim kaynağının pozitif (+) kutbu, katoduna kaynağın negatif (-) kutbu gelecek şekilde gerilim uygulandığında diyot iletime geçer.

Diyodun kullanım alanları:

Diyotlardan, elektrik alanında redresör (doğrultucu), elektronikte ise; doğrultucu,detektör, modülatör, limitör, anahtar olarak çeşitli amaçlar için yararlanılmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İsim *
E-posta *
İnternet sitesi