Diferansiyel (Fark) Yükselteçler

Diferansiyel (Fark) Yükselteçler

Yapısı ve Çalışma Prensibi

sekil2.1(a)
Şekil 2.1 (a) – Temel Fark Yükseltecinin Blok Şeması

druppelvormige prothese Gerilim veya akım kazancı sağlayan devrelere YÜKSELTEÇ adı verilir. Girişindeki düşük genlikli işaretleri yükseltmeye yarar. Yükselteçlerin hemen hemen bulunmadığı bir cihaz olmadığı için temel bir devre olma Özelliğine sahiptir.

sekil2.1(b)
Şekil 2.1 (b) – Temel Fark Yükseltecinin Devre Şeması

donna cerca uomo Imola Diferansiyel (Fark) yükseltecinin blok ve devre şeması Şekil 2.1. (a) ve (b) de gösterilmiştir Burada görüldüğü gibi fark yükselteci iki giriş ve iki çıkışa sahiptir. Giriş sinyalleri fark yükselteç yapısındaki iki transistörün beyzine uygulanırken çıkış, iki transistörün kollektöründen alınır. Bu özelliğiyle devre emiteri ortak yükselteç yapısındadır. RE direnci her iki transistörün ortak emiter direncidir. RC1 direnci. Q1 transistörünün, RC2 ile Q2 transistörünün kollektör yük direncidir. Bu yük dirençlerinin olmaması halinde VCE = VCC- IC x RC ye göre, kollektörden girişine uygulanan sinyalin yükseltilmiş hali değil de daima +VCC tatbik voltajı alınacaktır. O zaman da yükselteç kullanılmasının hiçbir özelliği kalmayacaktı.

Devre şemasında hiç şase işareti kullanılmadığından dolayı iki ayrı kaynak kullanmak yerine tek bir kaynaktan devre beslenir. Devrede PNP tipi transistörler kullanılsaydı +VCC yerine -VCC, -VEE yerine de +VEE olarak değişecekti.

Blok şemada 1 ve 2 numaralar girişi 3 ve 4 numaraları ise çıkışı göstermektedir. Devre şemasından görüleceği gibi Q1 ve Q2 transistörlerinin giriş sinyallerinden aynı anda etkilenmesini sağlamak için RE emiter direnci, her iki transistör için ortak kullanılmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İsim *
E-posta *
İnternet sitesi